Klaus v.o.s. - účetnictví a daně

Úvod

AKTUALITY

Vážení přátelé,

rádi bychom vás informovali o změně, která se týká naší společnosti. Jsme tu pro vás již od roku 1993 a doufáme, že společných let zažijeme ještě mnoho. Jedna věc se však mění, a to název a právní forma naší společnosti. Od června 2021 se ze společnosti KLAUS, v.o.s. stala společnost TAXARO s.r.o., která byla zapsaná v evidenci Komory daňových poradců ČR jako daňově poradenská firma. Všechno ostatní zůstalo při starém. 

S našimi službami můžete tak i nadále počítat. Těšíme se na budoucnost, u které věříme, že bude pořád stejně zajímavá. Touto formou bychom vám rovněž chtěli poděkovat za všechnu důvěru, kterou do nás vkládáte. Přejeme vám co nejméně byrokracie a co nejnižší daně. S tím prvním vám hravě pomůžeme, s druhým to je složitější, ale vždy něco společně vymyslíme.

 

S námi se nepřepočítáte

Přátelský přístup, ochota a důvěra, to jsou hodnoty k nezaplacení. U nás se vám jich dostane. Uděláme vše, abychom vám pomohli zkrotit vaše finance. Zároveň víme, že všechno není o číslech. Jde hlavně o služby, při kterých se budete cítit jako doma, proto svou práci stavíme na pevných hodnotách.

A protože se daním nikdo nevyhne, jsme tu pro vás! Rádi vám pomůžeme daňovou povinnost optimalizovat tak, abyste byli spokojení.

 

31 LET jsme vaším majákem v bouřlivých daňových vodách

1993-2024

 

O nás

0

 

Jsme zavedená rodinná firma sídlící v Praze 7 s třicetiletými zkušenostmi v oblasti účetnictví, daní, daňového, účetního a ekonomického poradenství, mzdového účetnictví a personalistiky. V roce 1993 byla firma zapsána do obchodního rejstříku a ve stejném roce byla její zakladatelka, certifikovaná účetní a daňová poradkyně Eva Tomanová zapsána do Komory daňových poradců ČR pod číslem 000151. V roce 2021 se stala daňovou poradkyní číslo 005792 také její vnučka Karolína Karleszová. Od června téhož roku je společnost také zapsaná v evidenci Komory daňových poradců ČR jako daňově poradenská firma.

Pro naše klienty, kterým pomáháme již 30 let, zajišťujeme komplexní účetní a daňový servis, dle jejich specifických potřeb. Nedílnou součástí našich služeb je také zkušené poradenství. Jsme důvěryhodný obchodní partner a poradce poskytující analýzy, postřehy a rady, které vám umožní dělat informovaná finanční a strategická rozhodnutí.

A nejen to, my chceme jít ještě dál - pokud hledáte účetní firmu, která poskytne malým a středním podnikům „velké služby“, obraťte se na nás. Není to jen o číslech, je to o službě: důvěryhodnost, naprostá spolehlivost, vstřícnost, rodinný přístup, pozornost a péče věnovaná klientovi, zázemí stabilní etablované firmy. To jsou hodnoty, které vyznáváme a které vám nabízíme.

 

Služby

Rozlučte se s každodenní administrativní zátěží a věnujte se svému podnikání. V dnešní době častých a nepředvídatelných změn, které ovlivňují chod vaší firmy pro vás budeme hlídat všechna potřebná pravidla, regulace, legislativní předpisy, změny, aktualizace, termíny… Nabízíme celou řadu profesionálních služeb, abychom vám pomohli zlepšit produktivitu.

 

Účetní služby

Mnoho malých a středních podnikatelů vidí účetnictví jako nutné zlo. Kromě pomoci s každodenním papírováním, vykazováním, hlídáním a dodržováním všech předpisů vám pomůžeme získat z něj důležité informace pro vaše podnikání. Ukážeme vám, že finanční evidence vám může pomoci k dosažení vašich obchodních cílů.

Základní účetní služby zahrnují:

 • vedení účetnictví (vedení hlavní knihy a účetního deníku, knihy pohledávek a závazků, evidence úhrad)
 • pokladní knihy, bankovní knihy, evidence majetku, evidence zásob, vyúčtování služebních cest
 • zpracování a zveřejnění účetní závěrky (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce)
 • zpracování statistických výkazů a výkazů pro banky
 • rekonstrukce účetnictví
 • účetní poradenství
 • vedení daňové evidence - dříve jednoduché účetnictví (evidence příjmů a výdajů, knihy pohledávek a závazků, evidence úhrad, pokladní knihy, bankovní knihy, evidence zásob, evidence majetku)

 

Agendu zpracováváme v informačním systému Byznys, který svou variabilitou umožňuje splnit individuální požadavky našich klientů. Daňovou evidenci zpracováváme v programu AdmWin. 

 

Daňové služby

Zbavte se starostí a zmatků kolem všech daňových povinností. Péči o daně přenechejte nám. Budeme s vámi úzce spolupracovat, optimalizujeme vaši daňovou povinnost a minimalizujeme náklady. Zajistíme dodržování všech daňových předpisů a lhůt, s námi se nemusíte obávat žádných sankcí. Po celý rok budete informováni o změnách v daňových zákonech a o tom, jak tyto změny ovlivňují vaše podnikání.

Základní daňové služby zahrnují:

 • zpracování kompletní roční uzávěrky
 • zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní včetně elektronického podání (DPH, DPPO, DPFO, daň silniční, daň z nemovitosti atd.)
 • daňové poradenství
 • daňová optimalizace
 • zajištění daňového auditu nezávislého na naší firmě
 • zastupování před správcem daně (finanční úřad)

 

Mzdové služby a personalistika


Mzdové účetnictví, zpracování mezd a personalistika jsou často velmi časově náročné a složité procesy. Nabízíme vám outsourcing těchto služeb, který je cenově dostupnější a zbaví vás starostí. Svěřte se do rukou naší zkušené mzdové účetní.

Základní mzdové služby zahrnují:

 • zpracování agendy mzdového účetnictví a vedení evidence mezd
 • kalkulace mezd a srážek, kalkulace sociálního a zdravotního pojištění
 • příprava výplatních pásek a rekapitulace mezd
 • příprava výplatní listiny pro výplatu mzdy nebo převodních příkazů na účty zaměstnanců
 • účtování nemocenské a jiných absencí
 • příprava měsíčních přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, příprava převodních příkazů pro zdravotní a sociální pojištění,
  daně a povinného pojištění klienta coby zaměstnavatele, pro případ odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech
 • příprava nástupů a odchodů zaměstnanců včetně přihlášek a odhlášek zaměstnanců
 • vyhotovení evidenčních listů zaměstnanců a zpracování ročních zúčtování daně pro zaměstnance
 • zpracování kompletní roční mzdové závěrky a další související mzdové služby
 • zastupování na úřadech (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)

 

Účetní, daňové a ekonomické poradenství

Pomůžeme vám změnit čísla na výkonný manažerský nástroj nezbytný k vašemu úspěšnému plánování a rozhodování. Ukážeme vám, jak jej používat ke zvýšení účinnosti vašeho podnikání. Připravíme pro vás analýzy a reporty ve formě, která vám bude nejlépe vyhovovat. Dají vám přesný a rychlý obraz vašeho podnikání.

Základní poradenské služby zahrnují:

 • celoroční pomoc a průběžné hodnocení
 • konzultace dle vašich potřeb
 • ad hoc konzultace po telefonu
 • analýzy, reporty, výkazy a jejich srozumitelná prezentace

 

 

 

 

Reference

 

 

Někteří z našich klientů:

  

 

 

 

 

Kontakt

TAXARO s.r.o. – účetnictví a daně
Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 808 756
E-mail: info,taxaro,cz
IČO: 48119334
DIČ: CZ48119334
spisová značka:  C 350513 vedená u Městského soudu v Praze

 

Náš tým:

 Bc. Michaela HACKEROVÁ
jednatel, účetní
hackerova,taxaro,cz


Bc. Karolína KARLESZOVÁ
daňový poradce č. 005792
jednatel
karleszova,taxaro,cz


Martin ROUSEK
jednatel, účetní
rousek,taxaro,cz


Eva TOMANOVÁ
daňový poradce č. 000151
certifikovaný bilanční účetní č. 666
tomanova,taxaro,cz


Tereza FUCHSOVÁ, BBS.
účetní
fuchsova,taxaro,cz


Zdenka MAREŠOVÁ
účetní
maresova,taxaro,cz


Jana BOXANOVÁ
mzdová účetní
boxanova,taxaro,cz